Posted by on Maj 30, 2014 in Aktualności |

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „HALS”
zaprasza do udziału w regatach Pucharu Polski Klasy Omega
z okazji 580. lecia nadania praw miejskich Chodzieży.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Miejskim w Chodzieży w dniach 07-08.06.2014 r.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „HALS”.
( Chodzież, Przystań nad Jeziorem Miejskim, ul. Staszica 12).

3. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w „Przepisach Regatowych
Żeglarstwa 2013-2016”, Przepisami Klasy Omega Sport i Standard oraz Instrukcją Żeglugi.
Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Sport i Omega Standard.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej przedstawią następujące dokumenty:

– ubezpieczenie OC chroniące uczestników podczas regat,
– certyfikat pomiarowy,
– dopuszczenie Sędziego Mierniczego do regat,
– potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (100 zł).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne.

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat podczas procedury zgłoszeń.
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów (w tym pierwszy wyścig specjalny o Puchar Prezesa Chodzieskiego Klubu Gospodarczego)
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

8. PROGRAM REGAT

Pątek 06.06.2014
18.00-20.00 – przyjmowanie zgłoszeń , pomiary techniczne

Sobota 07.06.2014
8.00-9.30 – przyjmowanie zgłoszeń, pomiary techniczne
10.00- otwarcie regat
11.00 – start do pierwszego wyścigu, terminy kolejnych startów wg komunikatów ( sygnałów) KS
19.00- impreza integracyjna

Niedziela 08.06.2014
10.00- start do pierwszego wyścigu, terminy kolejnych startów wg komunikatów( sygnałów) KS.
15.00- zakończenie regat
W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 12:30.

9. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Nakłada się obowiązek umieszczenia na jachtach zgłoszonych do regat materiałów reklamowych organizatora.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej i muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC.
punkt do rozważenia w części lub w całości
Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz
jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału
przygotowania do pierwszego startu do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
12. INFORMACJE KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ.
proponowane noclegi:
KOT WASYL tel. 698 732 373
STRASZNY DWÓR tel.602 358 855
Domki przy CHDK tel. 67 28 20 513 (tanie!)
Organizator zapewnia pole kempingowe gratis

Telefony kontaktowe we wszystkich sprawach :
Mariusz Witczuk : 604 948 492, mariuszwitczuk@poczta.onet.pl
Tomek Siwiński : 600 272 260, magdasiwinska1@tlen.pl