SKŁAD ZARZĄDU

1.Mariusz Witczuk – Prezes
2.Michał Nowowiejski – v-ce Prezes
3.Tomasz Siwiński – Sekretarz
4.Magdalena Siwińska – Skarbnik
5.Adam Strzałkowski – członek Zarządu

Komisja rewizyjna

1.Damian Barteczka – Przewodniczący
2.Łukasz Dąbkowski – Członek
3.Roman Lazarek – Członek